Fimpec med i UPM:s hamnterminalprojekt i Montevideo

Fimpec sköter ledningen av byggherre- och byggplatsuppgifter som en del av beställarens genomförandeorganisation i UPM:s massaterminalprojekt i Montevideo i Uruguay.

UPM har i Montevideo i Uruguay påbörjat byggandet av en ny massaterminal. I projektet byggs en ny hamnbassäng, materialterminal och bangård i hamnen i Montevideo. Investeringens värde uppgår till cirka 280 miljoner US-dollar. UPM driver terminalen med ett långvarigt avtal och betalar för användningen av hamnen.

Byggandet av den nya hamnterminalen i Montevideo är en del av en stor infrastrukturförbättring i Uruguay. I den helheten ingår även en modernisering av järnvägen mellan Montevideo och Paso de Toros samt restaurering av vägnätet i inlandet. Infrastrukturprojekten stärker de olika näringarnas utvecklingsförutsättningar i Uruguay och tryggar UPM:s transportförbindelser från massafabriken i Paso de Toros till världen.

Fimpec arbetade som expert på byggandet under förstudiefasen av investeringarna i Uruguay under åren 2017–2019. Under förstudiefasen av fabriken, hamnen och banprojektet deltog 6–8 personer från Fimpec.

Genomförandefasen av hamnprojektet började i augusti 2019 och Fimpecs arbetsinsats under den är totalt cirka 19 årsverken. I detta ingår uppgifter för bygg- och byggplatschef, projekterings- och tillståndskoordinator, projektingenjör med ansvar för tidsplaner och kostnader samt fyra övervakare av byggarbeten.

”Hamnterminalen är ett viktigt och intressant projekt för Fimpec. Det är en utmärkt referens och en fortsättning på våra tidigare hamnterminals- och lagerprojekt. Samtidigt kan vi dra nytta av Fimpecs tidigare erfarenhet från den uruguyanska marknaden, vilket är en av våra styrkor i projektet”, berättar Marko Mäkimartti, VD för Fimpec Uruguay S.A.

Fimpec har varit med och förberett och genomfört stora projekt i Uruguay också tidigare, och dotterbolaget Fimpec Uruguay S.A har varit verksamt i Montevideo sedan 2017. Fimpec har också stärkt sin närvaro i Sydamerika och etablerat ett nytt dotterbolag i Chile, där företaget via sina kunder är med i maskin- och elinstallationsuppgifter i MAPA-massaprojektet.

”Vi söker också nya kundrelationer på de växande greentech- och vindkraftsmarknaderna i Sydamerika”, tillägger Mäkimartti.

Läs dessa härnäst