Metsä Groups Metsä Fibre och Fimpec undertecknade föravtal om att låta bygga en bioprodukt­fabrik i Kemi

Metsä Groups projekt för en bioproduktfabrik i Kemi framskrider. Projektets tidsplan har specificerats och de första föravtalen för byggfasen har upprättats.

Metsä Fibre och Fimpec har undertecknat ett föravtal om byggherretjänster under byggfasen för bioproduktfabriken i Kemi. Beslut om fabriksinvesteringen uppskattas erhållas under hösten 2020.

Det starka samarbetet mellan företagen som började i Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski fortsätter. Fimpec kommer att ha ansvaret för projektlednings- och byggplatsövervakningstjänsterna för bioproduktfabriken i Kemi. Beträffande bioproduktfabriken i Äänekoski var ansvarsområdet det samma.

”Metsä Group framskrider planenligt i sina investeringsprojekt i Finland vilket i sin obeveklighet ger tilltro till industrins framtid i den rådande undantagssituationen. Våra experter kommer arbeta integrerat i genomförandeorganisationen på bioproduktfabriken i Kemi och vi kan bidra med vår specialkompetens för den utmanande genomförandefasen i projektet. Projektet kommer att vara framgångsrikt tack vare vår toppenpersonal som förbinder sig till kundens mål och våra finslipade servicekoncept som baserar sig på ett lean-arbetssätt”, säger Pekka Salomaa, styrelseordförande för Fimpec.

Om bioproduktfabriken i Kemi förverkligas blir den den största träförädlaren på norra halvklotet och den största investeringen i Finlands skogsindustris historia, med ett uppskattat värde på 1,5 miljarder euro. Den miljö-, energi- och materialeffektiva fabriken skulle drivas helt utan fossila bränslen och dess elsjälvförsörjningsgrad skulle vara 250 procent. Den skulle årligen producera 1,5 miljoner ton barr- och björkmassa, energi samt ett otal andra bioprodukter.

Läs dessa härnäst