Lyckat förtätnings­bygge under Fimpecs ledning

Fimpecs fastighetsprojekt KOY Rautalammintien Huippu i Helsingfors är i mål. Byggnaden är ett flervåningshus i åtta våningar som innehåller studentbostäder. Det krävande projektet genomfördes smidigt och byggnaden blev en elegant del av grannskapet.

KOY Rautalammintien Huippu, ett flervåningshus i 8 våningar med 133 studentbostäder i stadsdelen Vallgård i Helsingfors, stod klart i augusti 2021. Huset byggdes som ett förtätningsprojekt, det vill säga en ny byggnad bland befintlig bebyggelse, vilket förutsatte ett nära samarbete mellan beställaren, arkitekten, stadsplaneringen och stadens byggnadstillsyn genom hela processen.

Byggnaden är belägen på en backe och erbjuder en fantastisk utsikt över Helsingfors från åttonde våningen, därifrån man till exempel kan se Borgbackens nöjespark och ända ut till havet. Byggnadens arkitektoniska utformning är mycket lyckad och den smälter naturligt in i grannskapet trots att de andra byggnaderna är byggda på 50- och 60-talet.

”Byggnaden är ny och modern, men ser ändå ut som om den alltid funnits där”, säger Soile Perjus som ansvarade för projektledning och övervakning av byggarbetet på Fimpec.

Öppnar för fler studentbostadsprojekt

Flervåningshuset byggdes som ett gemensamt projekt av flera studentstiftelser och nationer som i planeringsfasen valde att beställa byggherretjänsterna av Fimpec. Byggarbetet tog 18 månader och pågick 2019–2021. Fimpec deltog med en bred uppsättning tjänster: projektledning, fastighetsteknisk övervakning, byggarbetsledning, kostnadsuppföljning samt säkerhets- och fuktsäkerhetsprojektering. Totalt sex specialister från Fimpec deltog i projektet.

Ett byggnadsprojekt bland befintlig bebyggelse medför alltid särskilda utmaningar, men tack vare Fimpecs erfarenhet och expertis gick allt utan problem även i detta projekt. Det finns ett skyddsrum i berget under byggnaden och därför måste sprängningsarbeten göras med särskild försiktighet, då bergstaket mellan byggnaden och skyddsrummet måste ha en viss tjocklek. Den enda överraskningen var att de gamla avgasrören från skyddsrummets generatorer stack ut precis intill fasaden för den nya byggnaden och behövde därför flyttas. Det var inte helt okomplicerat, för lösningarna måste godkännas av stadens byggnadstillsyn.

”Fler motgångar än så blev det inte och inte heller särskilt mycket tilläggs- och ändringsarbeten, så projektet kan beskrivas som en framgång”, berättar Soile.

Projektet öppnar nya möjligheter för Fimpec inom studentbostäder. Ett välhanterat byggnadsprojekt som detta borgar förhoppningsvis för fler motsvarande i framtiden.

”Studentnationerna kommer att bygga fler nya byggnader med studentbostäder och då tror jag vi har goda möjligheter att bli anlitade igen efter att ha gjort ett gott första intryck med detta projekt”, säger Soile.

”Fimpec var ett lyckat val för oss. Samarbetet fungerade utmärkt genom hela processen”, kommenterar Markku Tiensuu, ombud för studentstiftelsen Hämäläisten ylioppilassäätiö.

Läs dessa härnäst