Matti Alonen tar vid som verkställande direktör på Fimpecs dotterbolag i Tyskland

Fimpec Deutschland GmbH:s nya VD är Matti Alonen, som i sin position efterträder Teppo Grén, som går i pension till sommaren 2021.

Matti Alonen, diplomingenjör i byggnadsteknik, har utnämnts till VD för Fimpec Oy:s dotterbolag Fimpec Deutschland GmbH från och med 11.1.2021. Alonen har varit anställd på Fimpec sedan 1.8.2019, senast som byggchef på Fimpec Deutschland GmbH. Innan Alonen började på Fimpec arbetade han i fem år som projektchef och i sju år som VD på ett företag i byggbranschen.

”Det som framför allt intresserade mig i Fimpec var möjligheten att arbeta utomlands i internationella projekt. Jag kände också till företaget från tidigare och jag visste att jag får arbeta med kompetenta proffs i intressanta projekt”, konstaterar Alonen.

Teppo Grén, tidigare VD för Fimpec Deutschland GmbH, fortsätter som operativ direktör på Fimpec innan han går i pension till sommaren 2021. Fram till början av mars arbetar han i Tyskland och därefter i Finland där han förbereder överföringen av kostnadskontrollenhetens ledningsansvar till operativa direktören Henri Lähdesmäki.

”De förändrade arbetsuppgifterna följer tidigare planer. Ända från början var tanken att jag är med när dotterbolaget i Tyskland startar och därefter flyttas ansvaret över till andra”, säger Grén, som är en av Fimpec Oy:s grundare.

Det finns en efterfrågan på Fimpec i Tyskland

Verksamheten vid Fimpecs dotterbolag i Tyskland har kommit igång enligt planerna. Det första stora projektet har redan startat, personalstyrkan är tio och nya personer ska rekryteras i början av 2021.

”Det finns ett behov av en aktör som Fimpec i området. Byggmarknaden i Tyskland är enorm och där finns en massa potential och efterfrågan, även om konkurrensen å andra sidan är hård och kravnivån hög. Vår avsikt i Tyskland är att koncentrera oss på internationella storprojekt, framför allt inom energibranschen, trähantering och kemiindustrin. Vår styrka är vår förmåga att kunna tillhandahålla kunderna kompetens i internationell klass, vilket vi har bevisat på flera håll i världen”, funderar Matti Alonen.

Fimpec Deutschland GmbH har sina lokaler i Leuna i närheten i Leipzig på adressen: Am Haupttor, 06237 Leuna, Deutschland

Läs dessa härnäst