Fimpec etablerade ett dotterbolag i Tyskland och utökar verksamheten i Mellaneuropa

Projektlednings- och byggherrebolaget Fimpec Oy utökar sin verksamhet till Tyskland. Bolaget etablerade sitt nya dotterbolag Fimpec Deutschland GmbH i Leipzigregionen. Verksamheten vid Fimpec Deutschland inleddes med sex anställda och antalet anställda kommer att öka under hösten och slutet av året. Fimpec Oy:s operativa direktör Teppo Grén utnämndes till VD för Fimpec Deutschland GmbH.

Fimpec Oy etablerade sitt dotterbolag Fimpec Deutschland GmbH i Leipzigregionen i Tyskland. Fimpec Deutschland GmbH kommer att ha ansvaret för de lokala projektlednings-, byggherre- och övervakningstjänsterna i investeringsprojekt hos kunderna Tyskland och i övriga Mellaneuropa.

Fimpec har satsat hårt på internationell tillväxt och utveckling till exempel i form av Fimpec Uruguay S.A, som grundades i Sydamerika, och nu även i Tyskland. Tack vare etableringen av Fimpec Deutschland GmbH kan företaget marknadsposition stärkas i Mellaneuropa. Etableringen av det tyska bolaget är ett led i Fimpecs långsiktiga tillväxtstrategi.

Fimpec Oy:s operativa direktör Teppo Grén utnämndes till VD för Fimpec Deutschland GmbH. Han ser en efterfrågan på och lämplig marknadspotential för Fimpecs projektlednings- och byggherreexpertis på den mellaneuropeiska marknaden.

”Byggherreverksamheten inom framför allt energiindustrin och bioraffinaderier växer starkt i Tyskland. Vi har omfattande erfarenhet också av stora projekt i hemlandet samt utomlands av skogs-, massa- och energiindustrin och vi ansåg att export av denna expertis till Tyskland är ett lämpligt internationellt marknadstillfälle för oss. Vår verksamhetsmodell som vi har använt för att framgångsrikt driva igenom projekt i Finland passar väl in i det tyska arbetssättet”, berättar Teppo Grén, VD för Fimpec Deutschland GmbH.

Fimpec Deutschland GmbH har redan påbörjat sitt första projekt i Tyskland och projektet kommer uppskattningsvis att fortgå till slutet av 2022. Projektet kommer att sysselsätta 15 experter inom projektlednings- och byggherretjänster på Fimpec. Målsättningarna för att utöka verksamheten är stora även i framtiden.

”Fimpecs experter har redan arbetat i Tyskland och Mellaneuropa i flera projekt och vi har gedigen erfarenhet av internationella byggherreprojekt. Fimpecs tillväxt och utveckling har visat att det finns ett verkligt behov av våra tjänster i kundgränssnittet, så internationaliseringen på bekant mark var en naturlig fortsättning på vår tillväxtstrategi. Vi vill även i Tyskland vara förstahandsvalet i projekt som rör projektledning och byggherreverksamhet”, sammanfattar Grén.

Läs dessa härnäst