Fimpec grundade ett dotterbolag i Chile

Fimpec Oy bygger ut sin verksamhet till Chile och har grundat dotterbolaget Fimpec Chile SpA i Santiago.

Fimpec Oy har tagit sitt följande steg i internationaliseringsprocessen i Chile där dotterbolaget Fimpec Chile SpA har grundats. Dotterbolaget stärker Fimpecs ställning och verksamhetsförutsättningar i Latinamerika. Fimpec har sedan tidigare dotterbolaget Fimpec Uruguay S.A i Uruguay och dotterbolaget i Chile kommer att vara verksamt under detta.

På Fimpec Chile SpA som är beläget i huvudstaden Santiago i Chile arbetar för närvarande två personer med antalet kommer under våren 2021 att växa efter de behov som ett redan pågående projekt har. Dotterbolaget leds av operativa direktören Timo-Pekka Aaltonen som har ansvaret för installationsledningstjänsterna på Fimpec samt av Marko Mäkimartti, VD för Fimpec Uruguay S.A.

”Det nya dotterbolaget gör det enklast för oss att betjäna kunderna i Chile och sköta våra skyldigheter enligt lokala lagar och bestämmelser. Det erbjuder oss också möjligheter att utöka verksamheten i Chile och Sydamerika tillsammans med dotterbolaget i Uruguay”, konstaterar Aaltonen.

Chile räknas till de mest utvecklade länderna i Latinamerika och landet är ett naturligt expansionsmål för Fimpec, som sedan etableringen har deltagit i stora byggprojekt i Uruguay och Brasilien. Därigenom har bolaget erfarenhet av området och av att arbeta där. Dotterbolaget Fimpec Uruguay S.A grundades i Montevideo år 2017.

Läs dessa härnäst