Med i byggandet av Tarastenjärvi nyttokraftverk

Tarastenjärvi nyttokraftverk var Tammerfors elverks främsta projekt under 2010-talet. Projektet syftade till att främja den lokala avfallshanteringens framtidsbehov samt minska värme- och elproduktionens beroende av fossila bränslen. I dag omsätter anläggningen 170 000 ton avfall till energi om året från Birkaland och Jyväskylätrakten. Av denna avfallsmängd produceras 400 GWh fjärrvärme och 70 GWh el om året med en verkningsgrad om 95 procent.

Anläggningsprojektet startade 2010, byggarbetena påbörjades hösten 2013 och i kommersiell drift togs anläggningen i början av 2016.  Totalkostnaden för investeringen uppgick till 110 miljoner euro. Anläggningen utnyttja rosteldningsteknik och tekniken för rening av rökgaserna är den bästa tillgängliga.

Fimpecs roll i projektet Tarastenjärvi nyttokraftverk

Fimpec (Fundacon) var med och genomförde nyttokraftverket under hela projekttiden. Våra ansvar omfattade

Läs dessa härnäst