Fimpec önskar alla en god jul och ett gott nytt år

Vår VD Antti Lukkas julhälsning till kunder och personal. Vi sänkte in julklappspengar för att stödja barns och ungas välmående och motståndskraft genom tre välgörenhetsorganisationer.

Julhälsningar från vår VD Antti Lukka

Julen kommer varje år, oavsett om vi hunnit bli klara med julstädningen och allt annat som pågår i världen omkring oss. Det är ett bra tillfälle att sammanfatta vad som hänt och vad man gjort under året som gått och samtidigt blicka framåt. Så ska även jag göra.

För vår del var 2021 ett år av förändringar. Covid höll fortfarande världen i sitt grepp och förändringarna som krisen medfört går inte direkt att vänja sig vid, men vi började få rutin med de ökade restriktionerna på byggplatserna och den nya vardagen med distansarbete. Vissa hann återvända till kontoret innan vi återigen övergick till att jobba hemifrån.

Vi uppdaterade vårt varumärke och samlade alla våra bolag under det gemensamma namnet Fimpec med tillväxt som ambition samt fick en ny grafisk profil och webbplats som öppnades före sommaren. Vi prövade även på något nytt med webbinarier för hela personalen som på det hela taget fick ett positivt mottagande. Webbinarierna kommer att fortsätta 2022 samtidigt som vi arbetar vidare med att göra varumärket Fimpec mer känt.

Operativt sett var 2021 ett framgångsrikt år både i Finland och internationellt. Vi har gjort framsteg på vår tillväxtresa – såväl organiskt som genom förvärvet av Focusplan – och denna tillväxt avspeglas i vår omsättning och i vårt personalantal. Samtidigt har vi satsat på att intensifiera samarbetet mellan våra olika verksamheter, vilket även genererat ny försäljning.

I år har även många nya chefer börjat arbeta med nya uppgifter. Jag önskar dem framgång i deras nya utmaningar och hoppas att ni alla stödjer era kollegor i deras nya roller. Under det kommande året kommer vi att fortsätta utveckla vår personal genom utbildning av våra nya chefer och genom utvecklingssamtal. Jag uppmuntrar er alla att ta till vara denna möjlighet till professionell utveckling i era roller på Fimpec.

Det har även skett en del förändringar i våra lokaler: I Åbo har vi fått ett helt nytt kontor och dessutom har våra kontor i Kouvola och Jyväskylä genomgått renoveringar. Jag vill särskilt tacka personalen på dessa kontor för deras flexibilitet i samband med flytt och renoveringar. Otroligt bra jobbat, tack!

Det är alltså tillväxt som gäller för Fimpec och den resan fortsätter 2022. För det har vi även våra kunder att tacka, som efter att vi vunnit deras förtroende gång på gång anlitat oss i nya projekt och projekteringsuppdrag. Vi själva vänjer oss vid vårt nya namn och detsamma gör våra kunder. Vi lever upp till Fimpecs värderingar i allt vi gör och kommer att fortsätta arbeta insiktsfullt, ärligt och öppet år 2022.

Jag vill avsluta med att än en gång tacka Fimpecs hela personal för ert hårda arbete och engagemang i samband med alla förändringar samt våra kunder och intressenter både i Finland och runt om i världen

God jul och gott nytt år!

Antti Lukka
Verkställande direktör
Fimpec Group Oy


Juldonationer 2021

I år delar vi vår oro för barns och ungas välmående och motståndskraft. Genom tre välgörenhetsorganisationer skänkte vi in ​​julklappspengar för att stödja denna utsatta målgrupps hälsa och välmående ur lite olika perspektiv.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf är en av världens äldsta medborgarorganisationer inom psykisk hälsa. Vi kan stärka de ungas psykiska hälsa genom att ge dem verktyg gör en sund uppväxt, livsglädje, kraft och mod. Läs mer: https://mieli.fi/sv/

Stödföreningen för barnavdelningarna vid Centralsjukhuset i Mellersta Finland, Lastu Ry bildades våren 1993. Föreningens syfte är att skänka lek-, hobby- och studieutrustning till centralsjukhusets barnavdelningar. Les mer (endast på finska): https://www.lastu.net/

Hyvä Joulumieli -insamling kommer även i år att glädja barnfamiljer med låg inkomst med presentkort på mat. Behovet av insamling är stort, eftersom korona-krisen har förvärrat familjernas ekonomiska svårigheter. Läs mer: https://hyvajoulumieli.fi/sv/

Läs dessa härnäst