Nytt ägande stöder en fortsatt stark utveckling hos Fimpec Oy

Expertföretaget Fimpec Oy, som specialiserat sig på byggherreverksamhet och projektledning, säkerställer en fortsatt tillväxt och utveckling genom en ny ägandelösning. Bolaget har blivit ett av de ledande företaget inom sin bransch och utsikterna för de kommande åren är goda.

Fimpec Oy grundades 2009 och är Finlands ledande aktör inom byggherreverksamhet och projektledning. Tack vare målmedveten utveckling och expansion av verksamheten har bolaget nått en bra marknadsposition, en stor kundbas och företaget producerar högkvalitativa tjänster. Nu har bolagets grundare beslutat sig för att söka en ägandelösning som tryggar bolagets utveckling och tillväxt.

Finska Smaragdus-koncernen blir ny ägare i Fimpec. Smaragdus-koncernens ägare är finländska privatpersoner som investerar professionellt samt bolag med betydande expertis inom affärsverksamhet som är förknippad med investeringsprojekt. Smaragdus-koncernen förvaltas av Helmet Capital och den äger också CTS Engtec-koncernen som är en av de ledande leverantörerna av projekteringstjänster till industrin i Finland.

Av Fimpecs tidigare ägare fortsätter Timo-Pekka Aaltonen, Teppo Grén, Marko Mäkimartti och Pekka Salomaa i bolagets tjänst och som betydelsefulla persondelägare i den nya koncernen.

Fimpec Oy kommer även i fortsättningen att verka som ett separat bolag och Teppo Grén fortsätter som VD i bolaget medan Pekka Salomaa är styrelseordförande. Det förändrade ägandet har inga personalverkningar och i fortsättningen kommer Fimpec att öka personalmängden.

”Fimpec har på knappa tio år vuxit till en expertorganisation som sysselsätter nästan 60 specialister. Tack vare det nya ägandearrangemanget och vår professionella personal kan vi skapa en grund för ett ännu bredare serviceutbud för Fimpec. Företagets kontinuitet tryggar vi genom att utöka ägandet till de nuvarande nyckelpersonerna och skapa tydliga karriärvägar för begåvade framtida aktörer. Tack vare den nya koncernförvaltningen kan vi satsa mer på att betjäna våra kunder i de olika skedena av projekten”, sammanfattar Pekka Salomaa, styrelseordförande för Fimpec Oy.

”Fimpec är inom sin bransch ett spetsbolag som kunderna litar på. Bolaget har nått sin position genom långsiktigt arbete och lagt en bra grund för att utveckla verksamheten. Fimpecs mångsidiga och omfattande kompetenser samt starka och långvariga kundrelationer gör det möjligt att utöka verksamheten och utveckla nya tjänster. Smaragdus-koncernen kommer år 2019 att omsätta klart över 20 miljoner euro”, konstaterar Timo Hyvönen, styrelseordförande för Smaragdus Oy.

Fimpecs goda utveckling bygger på den aktiva investeringsmarknaden i hemlandet och bolagets omfattande och högklassiga serviceutbud. Fimpec har framgångsrikt ökat sina tjänster och expanderat sin verksamhet till nya kundsektorer. Bolagets verksamhet och personalens specialkompetenser har sina rötter i skogs- och energiindustrins investeringsprojekt. Under de tre senaste åren har verksamheten utökats till kontorsbyggande och fastighetsbyggande samt byggherretjänster i infrastrukturprojekt.

”Framgången kan garanteras av att vi har toppenpersonal som förbinder sig till kundens mål och servicekoncept som baserar sig på en välslipad, lean-baserad verksamhetsmodell. Kunderna uppskattar det här och är beredda att beställa av oss”; sammanfattar VD Teppo Grén.

Helmet Capital Oy Ab är ett finskt kapitalinvesteringsbolag som specialiserat sig på ägararrangemang och industriell utveckling av onoterade tillväxtföretag och bolaget har investerat medel i över 50 företag. Investerarna i Helmet är en grupp inhemska och utländska privatpersoner, försäkringsbolag och andra institutioner som investerar professionellt. Den bärande kraften i Helmet är en grupp erfarna finländska industrichefer.

Läs dessa härnäst