Sanering av The Helsinki Distilling Companys lokaler

Projektet för att sanera The Helsinki Distilling Companys lokaler i ett gammalt värmekraftverk i Teurastamoområdet startades snabbt, projekteringen lät genomföras effektivt, tidsplaneringen gjordes framgångsrikt och tidsplanen höll.

The Helsinki Distilling Company (HDCO) återupplivade brännvinsdestillationstraditionerna i Helsingfors som stans första destilleri på över hundra år. Lokalerna för bolagets verksamhet sanerades i tre faser under åren 2014–2016 i lokaler som hyrts av Helsingfors Partitorg i Teurastamoområdet.

Destilleriet, kundrestaurangen och ett separat enskilt rum för kundevenemang byggdes i det gamla värmekraftverket. Vid sidan av byggarbetena inkluderade projektet installationen av destilleringsanläggningen. Bestämmelserna om skydd av byggnaden är strikta, så parterna i projektet samarbetade aktivt med musei- och byggnadsmyndigheterna.  Projektet spelar en viktig roll för området, som Helsingfors vill att ska bli ett nytt vardagsrum och kök för stadsborna.

Den första saneringsfasen slutfördes i augusti 2014 då HDCO kunde inleda sin destilleringsverksamhet. Den andra fasen blev färdig i december 2015 och den tredje fasen år 2016. Tidsplanen höll för alla faser i projektet. När den första fasen var färdig övergick förvaltningen av fastigheten till lokalcentralen vid Helsingfors stads fastighetskontor.

Fimpec i projektet

Fimpec kom med i projektet när The Helsinki Distilling Company (HDCO) hade tecknat hyresavtal, beställt destilleringsanläggningen och preliminära ritningar och planer fanns. De hade emellertid svårigheter med att få igång saneringsprojektet.

Till en början ville man att Fimpec främst skulle hjälpa till med byggnadstillsynen, men snart konstaterades det att projektet även behövde en projektchef. Fimpec tog hand om uppdraget och byggnadsarbetena kunde påbörjas bara några veckor efter att Fimpec kommit med. När bland annat kontakten med entreprenörer samt förhandläggning av anbud och fakturor överfördes till Fimpec, kunde beställarna sätta sin tid på annat arbete.

Fimpec förde även med sig omfattande erfarenhet av industriprojekt. Till exempel installationsförutsättningarna för destilleringsanläggningen skapades redan i byggskedet, vilket gjorde att projektet kunde framskrida snabbare och verksamheten i produktionsanläggningen kunde startas inom utsatt tid.

» The Helsinki Distilling Companys webbplats

Läs dessa härnäst