CTS Engtec utökar sin ägargrund

Projekterings-, projektlednings- och konsultbolaget CTS Engtec stärker sin verksamhet med en ny ägare. Fonden Nordic Mezzanine som hittills varit den främsta aktieägaren drar sig tillbaka från sitt ägarskap, vilket öppnar upp för en ny investerare. VD Antti Lukka och projektadministrationsdirektören Harri Soininen fortsätter fortfarande som betydande persondelägare.

Tack vare god lönsamhet, växande kundbas och utökade tjänster kunde CTS Engtec Oy öppna diskussionen med nya investerare om ägandearrangemangen. Efter diskussioner och ingående utredningar med köparkandidaterna beslutade bolagets ägare att godkänna anbudet om en ny ägarstruktur.

En investeringsgrupp som förvaltas av Helmet Capital blir ny huvudägare och gruppen består av professionella privatpersoner, försäkringsbolag och andra institutioner. Helmet har betydande expertis inom projektering och projektstyrning, och denna kan utnyttjas för att utveckla CTS Engtec.

”CTS är ett exempel på ett SMF-företag som är välskött och som har en stor tillväxtpotential. Företaget har mångsidig och stark kompetens, långvariga betydelsefulla kundrelationer samt en förmåga att skapa nya tjänster för en stor kundkrets”, säger Timo Hyvönen, partner, Helmet Capital.

”Tack vare Helmet kan vi skapa en stabil grund för att utveckla och expandera koncernen och vi stärker samtidigt vår position som den mest högkvalitativa serviceproducenten inom vår bransch. Tillväxtstrategin kommer att ha som mål att stärka serviceutbudet och utöka den geografiska täckningen såväl organisatoriskt som genom företagsförvärv”, säger Antti Lukka, VD för CTS Engtec.

”Jag förhåller mig intresserat och ivrigt till de möjligheter som den nya ägarstrukturen och kompetensen för med sig.”

Saneringsprogrammet avslutas snabbare än förväntat

Till följd av den utökade ägarbasen kommer CTS att avsluta sitt saneringsprogram rejält i förtid. Saneringsprogrammet upplöses genom att betala bolagets kvarstående skulder som en engångsprestation.

”Det att vi kan kvitta våra skyldigheter i saneringsprogrammet rejält i förtid är ett ytterligare bevis på att bolaget utvecklas väl. När saneringsprogrammet avslutas får bolaget en möjlighet att utveckla verksamheten allt mer på marknadsvillkor och i linje med de mål som ägarna fastställt”, konstaterar Lukka.

Läs dessa härnäst