Byggandet av Jujo Thermals produktions­lokaler för förpacknings­materialet Shieldplus slutfördes

Fimpec (CTS Engtec Oy) tillhandahöll Jujo Thermal tekniska projekterings- och konsultationstjänster ända från förstudiefasen till driftsättning i ett investeringsprojekt som möjliggjorde produktion av den nya, miljövänliga produktserien Shieldplus.

Jujo Thermal Oy i Kauttua i Eura håller på att lansera det nya, miljövänliga förpackningsmaterialet Shieldplus. Omfattande byggande och renovering gjordes för att kunna påbörja den industriella produktionen. Smetköket i produktionslokalerna byggdes ut för att svara mot den nya produktseriens produktionsbehov. Projektet slutfördes enligt tidsplanen i september 2020.

Fimpec (CTS Engtec Oy) deltog i projektet från förstudiefasen och svarade för projekteringen av mekanik, stålkonstruktioner, process, el, automation och VVS. Utöver projekteringstjänsterna tillhandahöll CTS Engtec Jujo Thermal stöd för projektledningen, deltog i anskaffningarna och svarade under byggfasen för installationsövervakning för de mekanik-, stålkonstruktions-, automations- och VVS-installationer samt för driftsättning av processen. Dokumentadministrationen sköttes i CTS Engtecs system.

Projektet genomfördes i gott samarbete

Det aktuella projektet är en fortsättning på bolagens långvariga samarbete. CTS Engtec har tidigare varit med och genomfört utvecklingsprojekt för utrustningen på Jujo Thermal, så branschen, fabriksprocesserna, utrustningen och rörledningarna var bekanta sedan tidigare.

”För oss var CTS Engtec det naturliga valet som samarbetspartner. Erfarenheterna får vårt föregående stora projekt 15 år sedan var goda och när vi hade samma personer med nu, kunde vi ända från början lita på att slutresultatet skulle bli bra”, säger projektchef Juha-Pekka Kaivola på Jujo Thermal.

”Förväntningarna uppfylldes också i praktiken. Samarbetet fungerade väl, vi hade inga problem och vi kunde hålla tidsplanen. Vi vill tacka personerna på CTSE för deras projekt- och processkunnande. Det smidiga framskridandet gynnades säkert för sin del även av att de kände till fabriken sedan tidigare”, tillägger han.

Det goda samarbetet och smidiga framskridandet i projektet lovordas även av Harri Soininen, som var projektchef på CTS Engtec, och Matti Gren, som svarade för den mekaniska projekteringen och samordningen av byggarbetsplatsen.

”Vi hade ett nära samarbete under hela projektet. I den mest brådskande projekteringsfasen höll vi möten en gång i veckan och Matti Gren från CTS Engtecs kontor i Åbo var vår kontaktperson på plats i Kauttua under hela projekterings- och byggfasen. På detta sätt kunde vi snabbt svara på kundens frågor och reagera på förändringsbehoven”, konstaterar Soininen.

”Vi hade nytta av att jag också själv varit med i Jujo Thermals tidigare projekt och ända från början också i detta projekt. En viktig roll hade även Kai Kuoppa, som arbetar på vårt kontor i Åbo och som har ingående kännedom om fabriken i Kauttua genom sina tidigare projekt. Ett sådant här engagemang hos kunden för kontinuitet motiverar också oss projektörer på samma sätt som att slutprodukten är miljövänlig och viktig för konsumenterna”, tillägger Gren.

Kompetenser från olika verksamhetsställen

I projektet utnyttjades kompetenserna på CTS Engtecs olika kontor. Huvudansvaret låg lokalt hos Åbokontoret och en del av projekteringen gjordes i Kouvola.

”Det här är ett arbetssätt som vi har konstaterat vara fungerande och som ger oss flexibilitet beträffande resurserna. Eftersom arbetet görs i samma projekteringsmiljö spelar det i sig ingen roll var arbetsbordet är beläget”, konstaterar Soininen.


Produktserien SHIELDPLUS® är avsedd särskilt för livsmedelsindustrins förpackningar. Den tillverkas av ett pappersbaserat material med utmärkta skyddsegenskaper mot syre, fukt och dofter. Det helt återvinningsbara materialet består av träfibrer och har belagts med en vattenbaserad skyddsbeläggning.

Jujo Thermal Oy är ett företag som tillverkar specialpapper i Kauttua och till produkterna hör värmekänsliga och belagda papper för etiketter, biljetter och kvitton. Merparten av produkterna exporteras. Företaget grundades år 1992. Det sysselsätter cirka 200 personer och den årliga omsättningen är cirka 100 miljoner euro. Jujo Thermal ägs av japanska Nippon Paper.

Läs dessa härnäst