Smaragdus-koncernen blir delägare i estniska HeatConsult OÜ

Projektlednings- och projekteringskoncernen Smaragdus Oy, som äger CTS Engtec Oy, har köpt en andel i estniska HeatConsult OÜ. Serviceutbudet för HeatConsult, som är specialiserat på projektlednings- och expertuppdrag för fjärrvärme- och gasnät, kompletterar den omfattande servicehelhet som bolagen i Smaragdus-koncernen har beträffande investeringsprojekt inom energisektorn.

HeatConsult OÜ grundades 2011 och är ett konsultföretag som specialiserat sig på projektledning och expertuppdrag i värme- och gasprojekt och som sysselsätter 16 personer. Bolaget har under de senaste åren deltagit framgångsrikt i flera lokala och internationella investerings- och utvecklingsprojekt inom energibranschen och bolaget har redan etablerat flera betydelsefulla kundrelationer.

HeatConsults grundare vill få en bredare ägarbas för att kunna trygga företagets utveckling och tillväxt. Den finska Smaragdus-koncernen blev ny delägare genom att förvärva 25 procent i HeatConsult i en affär som genomfördes 3.11.2020. Parterna i affären har för avsikt att ha ett nära samarbete i fortsättningen så att HeatConsult senare eventuellt helt övergår i Smaragdus ägo.

Igor Krupenski fortsätter som VD på HeatConsult. Bolagets ägare Igor Krupenski och Alexandr Ledvanov fortsätter i HeatConsults tjänst samt i bolagets styrelse. Koncernens VD Antti Lukka har utnämnts till Smaragdus representant i bolagets styrelse. Det förändrade ägandet påverkar inte personalen och i fortsättningen ska bolagets antal anställda ökas.

”Med hjälp av den nya ägarbasen kan vi erbjuda våra kunder allt högre och bredare kompetens inom olika tekniska branscher ända från förstudier till projektens genomförandefas. För oss erbjuder anslutningen till Smaragdus-koncernen å ena sidan en möjlighet att vidareutveckla vår egen kompetens genom att vi kan delta i krävande tekniska projekt och å andra sidan även ett inträde på den internationella marknaden med större volym än förut. Vi är övertygade om att Smaragdus-koncernens expertis och kompetens gör att vi kan genomföra allt mer komplexa projekt inom flera branscher”, sammanfattar Igor Krupenski, VD på HeatConsult.

”För Smaragdus-koncernen är investeringen i HeatConsult en del av vårt naturliga kontinuum att utöka våra tjänster till energisektorn. CTS Engtecs starka marknadsposition beträffande investeringar inom gassektorn kombinerat med HeatConsults gedigna kompetens svarar på ett bra sätt mot den ökande efterfrågan i Finland. HeatConsults expertis inom fjärrvärme öppnar å sin sida tillväxtmöjligheter för hela koncernen i Baltikum samt i Mellan- och Västeuropa”, konstaterar Timo Hyvönen, styrelseordförande för Smaragdus-koncernens och tillägger: ”Dessutom kan Tallinnbaserade SystemTest OÜ, som redan ingår i Smaragdus-koncernen, och HeatConsult i fortsättningen tillsammans erbjuda stora helheter till vartdera bolagets kunder.”

Smaragdus-koncernens ägare är finländska privatpersoner som investerar professionellt samt bolag med betydande expertis inom affärsverksamhet som är förknippad med investeringsprojekt. Koncernen förvaltas av investeringsbolaget Helmet Capital och den äger det industriella projekterings- och konsultbolaget CTS Engtec Oy, Fimpec Oy, som koncentrerar sig på byggherreverksamhet och projektledning i industri-, fastighets- och infraprojekt, samt Fundacon Oy, som specialiserat sig på projektledning inom energisektorn. HeatConsult OÜ och dess serviceutbud inom energisektorn kommer i fortsättningen att stödja koncernbolagens serviceutbud i övergripande uppdrag till industrin och inom infrastrukturutveckling.

Läs dessa härnäst