Utvecklingen av Fundacon Oy fortsätter med en ny ägarbas

Smaragdus Oy förvärvade genom en affär som verkställdes den 29 maj 2020 Fundacon Oy, som är specialiserat på projektledning och konsultation för energisektorn. Fundacons serviceutbud kommer att komplettera koncernbolagens omfattande servicehelhet ytterligare i industrins investeringsprojekt.

Fundacon Oy, som specialiserat sig på projektlednings- och expertuppgifter för energibranschen fortsätter att utvecklas och växa med hjälp av det nya ägarskapet. Den finska Smaragdus-koncernen blir ägare i bolaget och Fundacons serviceutbud kommer att komplettera koncernbolagens omfattande servicehelhet ytterligare i industrins investeringsprojekt.

Fundacon Oy grundades 1998 och är ett konsultföretag som specialiserat sig på projektledning och expertuppdrag inom energibranschen och som sysselsätter sex personer. Bolaget har under de senaste åren deltagit framgångsrikt i flera inhemska investeringsprojekt inom energibranschen. Tack vare att verksamheten utvecklats har kundbasen etablerats och bolagets grundare beslutade sig för att söka en ny lösning för ägandet för att stödja framtida utveckling och tillväxt.

Ny ägare i Fundacon blir den finska Smaragdus-koncernen genom en affär som verkställdes den 29 maj 2020. Koncernens ägare är finländska privatpersoner som investerar professionellt samt bolag med betydande expertis inom affärsverksamhet som är förknippad med investeringsprojekt. Koncernen förvaltas av investeringsbolaget Helmet Capital och dess ägande omfattar CTS Engtec Oy, som specialiserat sig på projektering och konsultation till industrin, samt Fimpec Oy, som är Finlands ledande aktör inom byggherreverksamhet och projektledning. Fundacon och dess serviceutbud till energisektorn kommer i fortsättningen att stöda koncernbolagens totala serviceutbud i övergripande uppdrag till industrin.

Frans Jokinen har utnämnts till VD för Fundacon från och med den första juni 2020 och styrelseordförande är Antti Lukka. Bolagets tidigare ägare Pekka Utunen, Lars Sandberg och Heikki Komonen fortsätter i Fundacons tjänst. Det förändrade ägandet har ingen annan inverkan på personalen och i fortsättningen strävar man efter att öka antalet anställda i bolaget.

”Företagsförvärvet ger oss nya möjligheter att utöka vår verksamhet till branscher där våra dotterbolag CTS Engtec och Fimpec är starka, till exempel till skogs- och processindustrin. Inom dessa branscher gynnar vår expertis särskilt inom kraftverk hela koncernen och stärker dess projektexpertis över lag”, sammanfattar Lars Sandberg, styrelsemedlem i Fundacon.

”CTS Engtec och Fimpec som koncernen tidigare har förvärvat har lagt en stark grund som projektlednings- och projekteringspartner för industrin. Förvärvet av Fundacon öppnar upp en ny tillväxtkanal inom energiindustrin för den projektexpertis som redan finns i koncernen. Fundacon stöder koncernens energi- och projektexpertis framför allt i förstudier och anskaffningsledning för kraftverk. De första gemensamma anbuden som drar nytta av hela koncernens expertis har redan gjorts”, säger Smaragdus-koncernens styrelseordförande Timo Hyvönen.


Fundacon Oy har specialiserat sig på att betjäna slutanvändare inom energibranschen på ett övergripande sätt såväl i hemlandet som i hela Östersjöområdet. Bolagets anställda har omfattande erfarenhet av projektledning och expertuppdrag inom framför allt energibranschen.

Läs dessa härnäst