Snart får vi effek­tivare bygg­arbets­platser med artificiell intelligens

Kan artificiell intelligens utnyttjas i projektledningen av byggarbetsplatser? Fimpecs kommunikations- och marknadsdirektör Maiju Hirvikallio, Jukka Ala-Mutka, AI-ansvarig på Admicom Oyj och Fimpecs expert Eelon Lappalainen diskuterar möjligheterna med AI på byggarbetsplatser från olika synvinklar.

Artificiell intelligens (AI) erbjuder en hel del möjligheter för hantering av byggarbetsplatser. Det kan bidra till förbättrad säkerhet och riskhantering eller för att effektivisera verksamheten, till exempel genom att minska onödiga rörelser på byggplatsen. Detta är bara några exempel som lyfts fram av Jukka Ala-Mutka, pionjär inom AI och bekant för sina tankar kring nya områden för AI, dessutom chef för AI på Admicom Oyj.

”AI kan lösa många utmaningar på en byggarbetsplats. Exempelvis för att minska människors behov av att komma ihåg och överväga en mängd saker. Byggarbetsplatser har vanligtvis stora samordningsutmaningar där saker och ting kan bli mycket effektivare. Sammanfattat ser det ut på följande sätt: rätt person måste vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, utrustade med rätt verktyg och material. Om inte, uppstår problem, ofta många problem samtidigt. AI kan hjälpa till med detta, betonar Ala-Mutka.

Tillsammans med Fimpecs konstruktions- och byggchef Eelon Lappalainen samt marknads- och kommunikationsdirektören Maiju Hirvikallio ger Ala-Mutka praktiska exempel på hur AI kan användas:

Bildanvändning: AI kan upptäcka säkerhetsbrister genom att gå igenom bilder som annars skulle gå obemärkt förbi. Den kan tolka ändringar, bestämma platsen för bilden och generera metadata. På samma sätt kan AI hjälpa till att skapa arbetsbeskrivningar enbart baserade på bilder och tal.

Tal-till-text och text-till-tal: Att hitta och rapportera säkerhetsobservationer kan vara komplicerat på en byggarbetsplats, särskilt när det kräver skriftlighet. AI skulle kunna underlätta förmedling av observationer genom att omvandla tal och förfina det till ett användbart format. Det finns också teknik för att lokalisera observatörens plats och projektdetaljer. Omvänt gör text-till-tal-funktionen det möjligt att följa instruktioner utan att behöva ta fram en telefon, vilket i vissa situationer kan vara svårt.

Översättningar: På stora byggarbetsplatser talas idag ofta olika språk. AI gör det möjligt för projektledaren att ge instruktioner på sitt eget språk, som AI sedan översätter för arbetslagets medlemmar.

Dataanalys och presentation i lämpliga format: På byggarbetsplatser sker ständiga förändringar och förmedlas otaliga detaljer. Det gör att den mänskliga observationsförmågan testas. AI kan hjälpa till att förutse och förutsäga situationer, oavsett om det handlar om arbetsplatssäkerhet eller att följa ett schema.

AI är redo att börja användas på byggarbetsplatser

Trots möjligheterna är AI fortfarande ovanligt i byggbranschen. Enligt Jukka Ala-Mutka håller detta på att förändras. Framstegen inom AI, tillsammans med applikationer och verktyg som introducerats under det senaste året, kommer att göra implementeringen av nya AI-hjälpmedel mycket enklare.

”För några år sedan skulle det ha krävts sex månader upp till ett år av insamlande och analyserande av data parat med att lära upp AI-funktionen. Det var därför ingen gjorde detta. Nu behöver du inte börja från början; Det finns färdiga AI-modeller tillgängliga ”från hyllan”. Dessa kan sedan kompletteras och anpassas till dina behov genom att ge dem tillgång till information i lämpliga dokument. För varje tillfälle minskas den input som behövs för att utbilda AI-funktionen. Det gör att verktygen kan implementeras på veckor i stället för flera månader, vilket var fallet tidigare”, förklarar Ala-Mutka.

Han tror att utvecklingen bara kommer att öka i hastighet. Ala-Mutka uppskattar att det hänt mer i branschen under det senaste året än under de senaste 20 åren, och han räknar med att under de närmaste 2–3 åren kommer att börja användas AI-verktyg för byggledning.

Datainsamlingen är flaskhalsen

Flaskhalsen är inte längre själva AI:n utan insamlingen av lämpliga data. Enligt Ala-Mutka och Lappalainen finns det mycket att göra i detta avseende.

”Komplexiteten i ett byggprojekt är en stor utmaning som kräver mycket data för att fungera med AI. Ett annat problem är den ur AI-perspektiv ofta dåliga kvaliteten på insamlade data, ibland finns ingen data in alls. Mycket på byggarbetsplatsen är fortfarande beroende av diskussioner eller anteckningsböcker. Data måste samlas in i en form som AI kan använda. Det är viktigt att kunna samla in data mer automatiskt, oberoende av människor eller med minimal ansträngning, säger Ala-Mutka.

“Det genereras en stor mängd data som i byggprojektet som också till största delen samlas in, men den enskilde individen agerande spelar en avgörande roll, varje person matar in informationen på sitt eget sätt. Det lönar sig att uppmärksamma hur datainsamlingen går till för att kunna tillgodogöra sig artificiell intelligens, avslutar Lappalainen.

Läs dessa härnäst