Smaragdus Oy:s historia

2021

2021


Bildandet av Fimpec-gruppen

CTS Engtec Oy, Fimpec Oy och Fundacon Oy började verka under det gemensamma namnet Fimpec den 26 maj 2021. Samtidigt bytte gruppbolaget Smaragdus Oy namn till Fimpec Group Oy. Fimpec definierar sig själv som en toppspecialist inom projektledning och projektering.

2020

Den totala omsättningen för Smaragdus-gruppens företag når 25,7 miljoner euro

Den kombinerade omsättningen för företag inom Smaragdus-gruppen var 25,7 miljoner euro 2020. Personalen bestod av 260 anställda som arbetade i 7 länder.

2020

Smaragdus förvärvar en andel av HeatConsult OÜ

Det estniska företaget HeatConsult OÜ specialiserade sig på projektledning och konsultation för fjärrvärme- och gasnät. År 2020 hade företaget 16 anställda.

2020

Smaragdus förvärvar Fundacon Oy

Fundacon Oy, grundat 1988, specialiserade sig på projektledning och konsultation inom energisektorn. Företaget sysselsatte 6 personer.

2019

Smaragdus-gruppen blir ägare till Fimpec Oy

De ursprungliga ägarna sålde Fimpec Oy till Smaragdus-gruppen den 6 februari 2019.

2017

Smaragdus-gruppen blir ägare till CTC Engtec Oy

Den nya majoritetsägaren blir Smaragdus-gruppen, som förvaltas av riskkapitalbolaget Helmet Capital. Som en del av expansionen av ägarbasen beslutade CTS Engtec Oy om ett omstruktureringsprogram, som betalade av de återstående skulderna i företaget.

2017