Fimpec Oy:s historia

2021

2021

Bildandet av Fimpec-gruppen

CTS Engtec Oy, Fimpec Oy och Fundacon Oy började verka under det gemensamma namnet Fimpec den 26 maj 2021. Samtidigt bytte gruppbolaget Smaragdus Oy namn till Fimpec Group Oy. Fimpec definierar sig själv som en toppspecialist inom projektledning och projektering.

2020

Fimpec Oys omsättning överstiger 10 miljoner euro

Fimpecs omsättning var 10,2 miljoner euro, med en fjärdedel genererad utanför Finland.

2020

Fimpec Oy etablerar dotterbolag i Tyskland och Chile

Fimpec Deutschland GmbH etablerades i Leipzigområdet för att stärka företagets marknadsposition i Centraleuropa, och Fimpec Chile SpA etablerades för att stärka Fimpecs position och operativa kapacitet i Latinamerika.

2019

Smaragdus-gruppen blir ägare till Fimpec OySmaragdus-konserni Fimpec Oy:n omistajaksi

De ursprungliga ägarna sålde Fimpec Oy till Smaragdus-gruppen den 6 februari 2019.

2018

Fimpec Oy separerar byggkonstruktion till ett separat affärsområde

Fimpec hade arbetat med fastighetskonstruktion vid sidan av investeringsprojekt inom skogs- och energiindustrin. Under andra hälften av 2010-talet gjordes satsningar inom byggkonstruktion och fastighetsutveckling, vilket ledde till dess separation som ett distinkt affärsområde.

2017

Fimpec Oy sysselsätter 60 experter

Fimpec hade blivit ett av de ledande företagen inom sitt område.

2017

Fimpec Oy etablerar ett dotterbolag i Uruguay

Fimpec Uruguay S.A. etablerades för att betjäna Fimpecs finska och uruguayanska kunder på plats.

2016

Fimpec Oy expanderar till infrastrukturbyggnad och byggtjänster

De nya affärsområdena kompletterade de tidigare aktiviteterna. Byggtjänster förvärvades genom förvärvet av Kuulcon Oy. Omsättningen var cirka 7,3 miljoner euro.

2015

Fimpec Oys omsättning stiger till 5 miljoner euro

Språnget berodde på Metsä Groups bruk i Äänekoski, där Fimpec ansvarade för byggledning, övervakning av anläggningsinstallationer och hantering av installationer. Totalt var 30 Fimpec-anställda involverade i projektet

2014

Fimpec Oys omsättning når cirka 2 miljoner euro

Tillväxten drevs särskilt av Andritz Punta Pereira S.A. massabruksprojekt i Montes del Plata, Uruguay, där Fimpec ansvarade för byggplatsledning.

2009

Grundandet av Fimpec Oy

Sex erfarna entreprenörer inom byggbranschen grundade Fimpec Oy i Jyväskylä: Timo-Pekka Aaltonen, Teppo Grén, Pekka Korhonen, Marko Mäkimartti, Pekka Salomaa och Timo Väyliö. Fimpecs första projekt var byggandet av Keljonlahti kraftverk, där det nya företaget ansvarade för upphandlingsorganisation och byggledning. Detta följdes av många investeringsprojekt inom skogs- och energiindustrin i Finland och världen över.

2009