Praktiken hos Fimpec har gett Emilia Timonen självsäkerhet, nya kunskaper och en mångsidig erfarenhet

Emilia Timonen har varit planeringspraktikant hos Fimpec och har därmed fått arbeta i praktiken med de uppgifter inom byggnadstekniken som hon studerar. Samtidigt har hon fått utveckla sina färdigheter och fått större självsäkerhet.

Jag studerar till ingenjör inom byggnadsteknik vid Xamki i Kotka och jag riktar in mig på planeringssektorn. Jag har redan länge varit intresserad av byggande och jag vet att det finns bra arbetsmöjligheter inom branschen. Under studietiden har mitt intresse för planering ändå bara blivit starkare.

Planeringen intresserar mig särskilt för att jag vet att det sist och slutligen blir till något konkret och jag får själv fundera över vilket alternativ som är bäst i ett visst skede under arbetet. Planeringen gör att jag får se resultatet av det jag har gjort.

Hos Fimpec arbetar jag inom enheten för byggnadsplanering och teknisk beräkning. Särskilt under den här sommaren har jag fått arbeta i praktiken med de planeringsuppgifter som jag studerar. Under förra och den här sommaren har jag planerat stålkonstruktioner och skötselplaner samt fått planera grunder och dimensionera fundament. Under min andra sommar som praktikant har jag även haft mer mångsidiga uppgifter och det har motiverat mig. Jag har alltså fått utvecklas och det känns bra att Fimpec litar på att man kan själv. Förra sommaren lärde jag mig mycket och nu i somras har jag fått använda mig av det jag lärde mig då.

Det kändes naturligt att komma tillbaka till Fimpec efter förra sommaren. Jag ansökte hit igen eftersom jag tyckte om arbetet och hade trevliga kollegor. Det kändes bra att komma tillbaka, jag har inte alls ångrat det!

Under sommaren 2020 hittade jag CTS Engtec som numera är känt som Fimpec, genom en klasskamrat. Jag blev genast intresserad av CTS Engtec när jag hörde om det. Jag skickade in en ansökan och fick svar snabbt. När man söker jobb som studerande råkar man ofta ut för situationer där arbetsgivarna inte svarar alls eller så får man bara ett automatiskt svar. Men från CTS Engtec fick jag svar jättesnabbt, de intervjuade mig snabbt och jag fick slutligen jobb också! Jag är verkligen nöjd med rekryteringsprocessen eftersom allt skedde smidigt och utan problem.

Mångsidiga uppgifter och självsäkerhet för arbetet

En av höjdpunkterna under praktiken har varit ett besök till UPM Kymis fabrik. Där fick jag i praktiken se två platser som jag hade planerat för. För den ena platsen planerade jag en lyftskena och för den andra började jag planera en skötselplan.

Det var kul att se hur det ser ut ”på riktigt”, det hjälper en att få en uppfattning bland annat om avstånd. Fabriksmiljön är intressant annars också. Som helhet taget var besöket på UPM en bra erfarenhet. När jag sade att jag var intresserad av att besöka dem var det kul att de beaktade det och att besöket snabbt blev av.

Jag har även i övrigt fått arbeta med många olika saker hos Fimpec, ibland har det varit mindre jobb och ibland har det rört sig om större helheter. Varje projekt och uppgift är annorlunda och det gör arbetet intressant. Under de här två somrarna har jag egentligen lärt mig mer än under studierna. Nu har jag fått arbeta i praktiken med det som vi under studierna bara går igenom i teorin.

Jag har även fått mer självsäkerhet eftersom de lyssnar på praktikanterna här. Även fabriksbesöket blev av snabbt när jag sade att jag var intresserad. Hos Fimpec ber de även om praktikanternas åsikter och hjälp, det är verkligen trevligt att vara här. Den så kallade praktikantstatusen har inte påverkar hur övriga anställda har förhållit sig till mig och atmosfären har varit positiv och bra.

Det känns bra att vara arbetstagare hos Fimpec

Som arbetsgivare är Fimpec bra och flexibel. Man vågar säga vad man tycker till cheferna och även fråga dem om man undrar något. Allt har skett utan problem, ända sedan jag sökte praktikplats. Jag känner att verksamheten hos Fimpec är öppen, kommunikationen mellan arbetstagarna är snabb och alla är avslappnade och har bra humor.

Jag har även rekommenderat Fimpec för mina studiekompisar och i somras fick jag arbeta med en klasskamrat som fick praktikplats hos Fimpec. Jag skulle även gärna fortsätta arbeta hos Fimpec. De här uppgifterna är intressanta även i fortsättningen och jag skulle vilja se vad framtiden för med sig för Fimpec.

Jag vill understryka att om någon är intresserad av Fimpec så lönar det sig att söka, här är de verkligen intresserade av praktikanter och deras arbete. Här får man inga automatiska svar utan allt sköts smidigt och snabbt. Jag vill inte låta som någon kliché när jag säger att Fimpec är en bra arbetsplats, utan det bara är så. Det är verkligen trevligt här, allt har gått smidigt, arbetsgemenskapen är avslappnad och positiv och det som är allra viktigast är att man verkligen får arbeta med intressanta uppgifter här.

Läs dessa härnäst