CTS Engtec förvärvade JEEC Oy som specialiserat sig på automations­projektering

CTS Engtec Oy har köpt hela aktiestocken i Jyväskyläbaserade automations- och elprojekteringsinriktade JEEC Oy i en affär som realiserades den 26 mars. JEEC:s serviceutbud kompletterar på ett betydelsefullt sätt CTS Engtecs automationsprojekteringstjänster.

JEEC:s ägare fortsätter i bolagets tjänst med ansvar för automationsprojekteringsverksamheten och -utvecklingen. JEEC Oy:s ägare, inklusive styrelseordföranden Jarmo Pekkanen och VD:n Pekka Silvennoinen blir ägare i CTS Engtec.

JEEC:s serviceutbud kompletterar på ett betydelsefullt sätt CTS Engtecs framför allt beträffande automationsprojekteringstjänsterna. CTS Engtecs och JEEC:s gemensamma serviceutbud omfattar kundernas automations- och elinvesteringsbehov från förstudier till driftsättning och underhåll. Förvärvet av JEEC var det första steget i att utöka CTS tjänster och antalet verksamhetsställen i hemlandet.

”JEEC räknas till de främsta bolagen inom sin bransch och bolagets verksamhet är professionell i såväl internationella som inhemska projekt. CTS och JEEC kommer att bilda ett bolag som allt bättre kan svara mot kundernas ökande krav”, konstaterar Antti Lukka, VD för CTS Engtec.

”Vi fortsätter att betjäna våra nuvarande kunder med lika stort engagemang som tidigare. Dessutom kan vi tillsammans erbjuda mer omfattande tjänster och utveckla nya, allt mer omfattande tjänstehelheter. Detta är säkert något som många av våra kunder också intresserar sig för. När vi får fler verksamhetsställen i hemlandet kan vi också rekrytera fler personer och locka fler experter till den växande verksamheten”, säger Lukka.

JEEC Oy är en av de ledande leverantörerna av projekterings- och konsultationstjänster inom automations- och elbranscherna i Finland. JEEC omsatte 1,5 miljoner euro år 2017 och bolaget sysselsätter 17 personer.

”I fortsättningen kan vi på bredare front betjäna såväl våra nuvarande som kommande kunder. CTS har aktörer och expertis inom flera sektorer. Jag tror att vi med hjälp av CTS kan svara mot de tillväxtmål som våra kunder har ställt på oss”, konstaterar Jarmo Pekkanen, VD på JEEC.

Läs dessa härnäst