CTS Engtec Oy förvärvade Karibu Oy:s verksamhet

CTS Engtec Oy har köpt Jyväskylabaserade Karibu Oy:s projekteringsverksamhet inom maskin-, VVS- och industriteknik. Verksamheten fortsätter från och med den 1 mars under namnet CTS Engtec Oy.

Karibu har under sin 30-åriga historia samlat på sig en stor mängd erfarenheter från maskin-, VVS- och industritekniska branschen. Karibu omsatte 1,0 miljoner euro under den förra räkenskapsperioden och bolaget sysselsätter 8 personer. Karibus serviceutbud kompletterar CTS tjänster särskilt med avseende på krävande VVS-projektering till industrin, hållfasthetskalkyler och maskinbyggande. Förvärvet av Karibu stärker också CTS organisation i Jyväskylä, som är ett av koncernens tyngdpunktsområden.

”Karibu har under sin långa historia förtjänat kundernas tillit som en yrkeskunnig aktör. CTS och Karibu kan tillsammans svara mot kundernas behov på allt bredare front”; konstaterar Antti Lukka, VD på CTS Engtec Oy.

”Efter min långa företagarkarriär var det ytterst viktigt för mig att hitta en ny ägare som ger såväl de anställda som kunderna en sömlös fortsättning. Med CTS möttes åsikterna om hur Karibus verksamhet skulle utvecklas”, berättar Simo Saarinen, VD på Karibu Oy.

Verksamheten fortsätter oavbrutet under namnet CTS Engtec. Karibus kontor i Jyväskylä blir ett regionalkontor för CTS Engtec. Den personal som övergår från Karibu fortsätter som så kallade gamla arbetstagare.

CTS Engtec-koncernens VD Antti Lukka fortsätter som verkställande direktör för bolaget. Tomi Vainio kommer i fortsättningen att vara chef för den överförda verksamheten och de övriga personerna fortsätter i sina nuvarande positioner. Simo Saarinen, VD på Karibu Oy, stöder den överförda verksamheten och fortsätter som expert i kunduppdrag.

Det nya ägandet påverkar inte den operativa verksamheten eller skötseln av avtalsskyldigheter. CTS Engtec Oy kommer att sköta projektansvaren och skyldigheterna enligt avtalen och ansvarspersonerna i projekten är de samma som förut.

Läs dessa härnäst