Fimpec deltar i Nordic Ren-Gas Ab:s Power-to-X-projekt

Fimpec tecknade ett konsultavtal med Nordic Ren-Gas Ab i april 2022.

Avtalet omfattar tekniska konsulttjänster inom grön vätgas och utveckling av Power-to-X-projekt som en del av genomförbarhetsstudier för Nordic Ren-Gas Ab:s första projekt. Nordic Ren-Gas Ab är Finlands ledande aktör inom grön vätgas och rena gasformiga bränslen och har offentliggjort planer på fem storskaliga projekt under år 2022.

Samarbetet har fått en bra start och själva arbetet inleddes genast efter att avtalet undertecknades. Sedan april har man genomfört en teknisk genomförbarhetsanalys som blir klar före utgången av juni. Utvecklingsfasen för de offentliggjorda projekten inleds i höst efter att genomförbarhetsanalysen är klar. Värdet på de pågående projekten uppgår till över 600 miljoner euro och innebär ett rejält lyft för produktionen av ren gas i Finland. Nordic Ren-Gas Ab:s mål är att vidareutveckla sin verksamhet inom Power-to-X och företagets totalinvesteringar i de planerade projekten i Finland fram till 2030 kommer att uppgå till över 1,5 miljarder euro.

Mer information:

Saara Kujala, CEO, Nordic Ren-Gas Oy
saara.kujala(at)ren-gas.com
tel. +358 40 184 9088

Matti Rautkivi, Head of Market Development, Nordic Ren-Gas Oy
matti.rautkivi(at)ren-gas.com
tel. +358 40 480 3743

Antti Lahtinen, Projektchef, Fimpec
antti.lahtinen(at)fimpec.com
tel. +358 40 154 1651

Sami Nissinen, Ledande Konsult & Försäljningschef, Energibranschen , Fimpec
sami.nissinen(at)fimpec.com
tel. +358 40 348 5401

Lista över tidigare lanserade projekt där Fimpec deltar (på engelska eller på finska)

» Tampereen Sähkölaitos
» Lahti Energia ​​​​
» Etelä-Savon Energia
» Kotkan Energia
» Pori Energia

Läs mer (obs! på finska och endast för prenumeranter)
» Suuromistaja Ilkka Herlin ei jaksa odottaa hidasta siirtymää vetytalouteen, vaan vauhdittaa murrosta miljoonasijoituksella. – HS Visio | HS.fi


Nordic Ren-Gas Ab är ett projektutvecklingsbolag grundat 2021 som investerar i de bästa produktions- och distributionsplatserna i Finland för gasformiga bränslen (P2X). Våra projekt skapar mervärde genom hela värdekedjan från P2X-teknikleverantörer till slutanvändare av gas och värme. https://ren-gas.com

Läs dessa härnäst