Fimpec övervakade VVSA- och elarbetena vid renoveringen av Valtiontalo

Renoveringen av Valtiontalo, som ritats av Alvar Aalto och som skyddats genom byggnadsskyddslagen, var ett utmanande projekt. Fimpec deltog i projektet som övervakare av VVSA- och elarbetena.

Renoveringen av Valtiontalo, som står på en central plats i Jyväskylä centrum, startade hösten 2017 efter en lång väntan, de egentliga saneringsarbetena i lokalerna började hösten 2018 och saneringen slutfördes 2020. Vid renoveringen återställdes byggnaden till den ursprungliga stilen i den mån det var möjligt.

Under de tio sista åren innan reparationsarbetena påbörjades hade denna byggnad, som räknas till Alvar Aaltos betydelsefulla verk, varit belagd med användningsförbud på grund av rasrisk. Renoveringen av värdehuset har varit ett särskilt utmanande projekt på grund av byggnadens dåliga skick och skyddsbestämmelserna.

Fastighetstekniken på Fimpecs ansvar

Fimpec Oy var med i Valtiontalo-projektet ända från förstudiefasen vad beträffar fastighetstekniken. Bolaget hade ansvar för bland annat konkurrensutsättning av projektering och entreprenader för fastighetstekniken samt övervakning av VVSA- och elarbetena.

För fastighetsteknikens del var den största utmaningen att anpassa modern fastighetsteknik till byggnaden. I de värdefulla och skyddade lokalerna måste detta göras på ett sådant sätt att den moderna tekniken inte lämnas synlig. Mer utmaningar medförde de överraskningar som uppdagades när konstruktioner revs.

Projektets speciella natur förutsatte högklassig och mångsidig kompetens hos övervakarna. Den långa erfarenhet hos Fimpecs fastighetstekniska experter har lång erfarenhet av såväl byggande som projektering av fastighetstekniska system, vilket var till fördel.

Läs dessa härnäst