Fimpec tillhandahåller projektledningstjänster till Rohe Solutions för leverans av en LNG-lösning till Kainuun Voima

Rohe Solutions Oy har beställt projektledningstjänster av CTS Engtec Oy till ett projekt där en nyckelfärdig LNG-lösning levereras till Kainuun Voima Oy.

Rohe Solutions Oy har avtalat med Kainuun Voima Oy om att leverera en nyckelfärdig helhetslösning för flytande naturgas (LNG) som ska ersätta användningen av brännolja. I projektet modifieras Kainuun Voimas reservpanna för tung brännolja så att den drivs på LNG.

Rohe Solutions Oy har ett totalansvar i projektet och företaget har beställt projektledning, dokumentationshantering och byggplatsövervakningstjänster av Fimpec (CTS Engtec). LNG-stationen levereras av Sarlin Oy Ab och driftsrörsystemet och gasbrännarna levereras av Oilon Group.

”Rohes genomförandemodell baseras på kompetenta partnernätverk. Vi kände sedan tidigare till CTS Engtecs gaskunnande och samarbetet kändes naturligt från början”, konstaterar Perttu Lahtinen, VD på Rohe.

”För CTS Engtec är det här ett viktigt och intressant projekt, där vi kan erbjuda ett paket som passar in i helheten beträffande såväl personalresurser som de system som används. LNG-lösningarna är en ny och växande bransch som vi vill vara med i även i fortsättningen”, säger Ville Niemi, projektchef på CTS Engtec.

Den årliga brännoljeenergi som ersätts med LNG-stationen hos Kainuun Voima är uppskattningsvis cirka 60 000 megawattimmar, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen i 3 000 egnahemshus. Rohe levererar den LNG-gasen från en LNG-terminal som färdigställs i Fredrikshamn i början av 2021.

LNG är ett kostnadseffektivt bränslealternativ som samtidigt minskar koldioxidutsläppen med cirka 25 procent jämfört med brännolja. Dessutom minskar utsläppen av kväve, svavel och partiklar i betydande grad. Lösningen lämpar sig som sådan för förnybara gaser, såsom förvätskad biometan eller Power-to-X när konkurrenskraften för dessa utvecklas. I lösningen ingår även beredskap för tankning av CNG i gasbilar och LNG i tunga fordon och detta kan byggas senare.

Mer information

CTS Engtec Oy: Projektchef Ville Niemi, ville.niemi@ctse.fi, 050 4534 596

Rohe Solutions Oy: VD Perttu Lahtinen, perttu.lahtinen@rohe.fi, 040 7718 908


Rohe Solutions Oy är ett företag som ägs av Haminan Energia och Alexela Energia och som bedriver försäljning av naturgas och LNG eller flytande naturgas. Rohe tillhandahåller LNG-tjänster för industri, tunga fordon och sjötrafik så att tjänsterna sträcker sig från enbart LNG-leveranser till kompletta, nyckelfärdiga lösningar.

Kainuun Voima Oy är ett kraftbolag som ägs av Kajana stad. Företaget producerar el, fjärrvärme och processånga. Bolaget eftersträvar ett ekonomiskt nollresultat och förser sin delägare med så förmånlig energi som möjligt som delägarna själva kan använda eller sälja vidare till sina kunder.

Läs dessa härnäst