Fimpec växte kraftigt år 2022 tack vare industrins och energi­sektorns medvind

År 2022 växte Fimpec-koncernens omsättning med över 35 procent till 41,1 miljoner euro (30,3 mn euro år 2021). Särskilt marknadssituationen i energi- och industrisektorn gav försäljningen ett uppsving. Koncernens orderstock låg i slutet av året på rekordhöga 44,0 miljoner euro.

Under räkenskapsperioden var efterfrågan exceptionellt stor och därmed växte både verksamhetens omfattning och personalantalet väsentligt såväl organiskt som genom företagsförvärv. Antalet anställda ökade med 45 procent, från 268 till 389 medarbetare.

Fimpec-koncernens rörelsevinst ökade till 3,0 miljoner euro (2 mn euro år 2021). Den relativa rörelsevinstmarginalen var 7,4 procent, vilket faller under branschens normala EBITDA-nivå. Detta berodde på investeringar och prioriterade rekryteringar relaterade till den starka tillväxten.

Under räkenskapsperioden ägde aktiehandeln av Byggnadsekonomi Oy och Byggnadsekonomi Ab samt företagsförvärvet av Chemitec Consulting Oy rum. Fimpec utvidgade även sin verksamhet i Sverige.

Under år 2023 förväntas omsättningen klart stiga över 50 miljoner euro, och lönsamheten för koncernen förväntas bli betydligt bättre. Koncernen sysselsatte redan 420 medarbetare i mars 2023.

Mer information

Jukka Nieminen

Vd, Fimpec Group Oy
Vd, Fimpec Engineering Oy

FIMPEC GROUP

jukka.nieminen@fimpec.com

+358 40 557 4547

Läs dessa härnäst