Kotkamills förnyade tvättlinjen i sin massafabrik, Fimpec stod för projekteringen

Kotkamills Oy effektiviserade verksamheten vid sin massafabrik genom att förnya tvättlinjen under sommaren 2020. Fimpec (CTS Engtec) svarade för process- och elprojektering samt mekanisk projektering i projektet som genomfördes enligt en snabb tidsplan.

Vid Kotkamills massafabrik moderniserades den ena tvättlinjen under sommaren 2020 genom att förnya de övre delarna av Dd-tvättarna (Drum Displacer). I projektet ersattes den gamla utrustningen med ny och effektiviteten i tvättlinjen förbättrades. Efter ombyggnaden räcker linjens kapacitet för de två massakokningslinjerna på fabriken och några separata tvättlinjer behövs inte längre.

Kapacitetshöjningen för tvättlinjen i massafabriken var en del av fabrikens strategi. Målet är att höja kapaciteten för Absorbex-laminatpapperslinjen som helhet. Detta projekt var en fortsättning på det påbörjade kapacitetshöjningsprojektet. Som följande har man för avsikt att modernisera koklinje 1 och gå vidare en delprocess åt gången.

Tvättlinjen förnyades enligt en snabb tidsplan under 2020. Projekteringen startade i mars, installationsarbetet på fabriken började i slutet av juni och den förnyade tvättlinjen togs i drift före utgången av augusti. Den process- och elprojektering som behövdes för förnyelsen gjordes av Fimpec (CTS Engtec).

”Vi har ett ramavtal och vi har samarbetat tidigare. Dessutom är det effektivare att driva igenom projektet när man har bekant projekteringspersonal”, säger Jan Lousa, teknisk direktör på Kotkamills när han motiverar valet.

”För oss är det här ett viktigt projekteringsjobb. Massafabrikerna är i sig bekanta för våra projektörer så projektet passar väl in i vår kompetens. Detta bidrog för sin del till att vi kunde genomföra projekteringsarbetet inom den önskade tidsplanen. Vid den mekaniska projekteringen använde vi oss av ett punktmoln som erhålls med laserskanning samt tillhörande 3D-modellering, vilket gör det enklare att utföra design på ett sådant här objekt där man måste beakta befintliga konstruktioner och utrustningar”; berättar projektchefen Jari Sipola som lett projektet på CTS Engtec.

I projekteringen deltog CTS Engtecs personal från Kouvola och från det nyetablerade Kotkakontoret, som ska hjälpa CTS Engtec att erbjuda kunderna närliggande tjänster i större utsträckning i Södra Kymmenedalen.

Läs dessa härnäst