Petri Luoma börjar på Fimpec som Lead Engineer för energi­verksamheten

Maskiningenjör Petri Luoma har utnämnts till Lead Engineer på Fimpec i november 2021. I Luoma får energiverksamheten på Fimpec gedigen expertis som han skaffat sig under sin långa karriär inom processprojektering och projektledning.

Fimpec stärkte sina kompetenser inom energibranschen i november 2021 när Petri Luoma utnämndes till Lead Engineer. Till Luomas uppgifter hör att utveckla projektverksamheten inom energiverksamheten. I arbetet kommer han även att arbeta i expertuppgifter inom energibranschen i olika projekt.

Luoma är utexaminerad maskiningenjör från Helsingfors yrkeshögskola år 2004 och han har cirka 15 års mångsidig erfarenhet från projekterings- och projektledningsuppgifter i olika organisationer inom energibranschen. Han har varit med i processprojekteringen för stora kraftverk och lett driftsättningar. Till Fimpec kommer Luoma från AFRY.

En stark expert i Fimpecs energiteam

Luomas specialkompetens inom energisektorn ligger inom vattenångekretsar. Han konstaterar ändå att en viktig motiverande faktor för att gå över till Fimpec var möjligheten att utveckla den egna kompetensen.

”Jag för med mig sådan expertis som kompletterar Fimpecs nuvarande energikompetens. Å andra sidan finns det mycket sådan expertis på Fimpec som jag själv har önskat, så det är motiverande att få utveckla mina egna kunskaper tillsammans med experterna på Fimpec”, säger Luoma.

Luoma berättar också att Fimpecs tillväxtmål inom energibranschen imponerade honom.

”Nu var det ett intressant tillfälle att gå över till Fimpec. Bolaget har ambitiösa tillväxtmål och jag anser att Fimpec har identifierat utvecklingarna inom energibranschen på ett mångsidigt sätt. Jag ser fram emot att får arbeta med målsättningarna för energibranschen”, förklarar Luoma.

”Petris järnhårda och omfattande kompetens inom processprojektering i energiprojekt är ett efterlängtat tillägg till vårt energiteam. Petris roll utöver projektering, projektledning och försäljningsstöd är att utveckla processprojekteringen inom energi enligt de krav som ny teknik medför”, beskriver Jussi-Pekka Kuivala, projekteringschef på Fimpec.

Mer information ges av: 

Jussi-Pekka Kuivala, jussi-pekka.kuivala@fimpec.com, +358 40 837 8095

Petri Luoma, petri.luoma@fimpec.com, +358 40 348 5578


Fimpecs energiexperter är verksamma i Finland, Sverige och Baltikum. Vi hjälper våra kunder framför allt i investeringsprojekt som rör övergången inom energibranschen med allt från konsultation till genomförande- och driftsättningsfaserna. Vår expertis omfattar bland annat värmepumpsteknik, förnybara bränslen och framtidens elnät. 

» Fimpecs energibranschen

Läs dessa härnäst