Sanering av värdefastighet på Arkadiagatan

Pohjola Kiinteistösijoitus ville sanera sin värdefastighet på Arkadiagatan till moderna affärslokaler. Fimpec Oy förde med sig den expertis och insikt som beställaren förutsatte för projektledning och styrning av projekteringen.

Arkadiagatan 23 är en värdefastighet som färdigställts 1934, OP:s tidigare huvudkontor, i närheten av Helsingfors centrum. Projektet har varat i flera år och pågår fortfarande, och i projektet har man sanerat in moderna affärslokaler i byggnaden. Saneringen har gjorts stegvis och slutligen omfattade den hela byggnaden. I projektet har fastigheten på insidan rivits helt och byggts om. Fastighetstekniken har också förnyats i sin helhet.

Fastigheten är gammal så man har även stött på överraskningar under arbetets gång. I fastigheten har man bland annat konstaterat skadliga ämnen och gamla system som varit i dåligt skick. Man har emellertid reagerat på problemen, hållit tidsplanen och hyresgästerna har kunnat flytta in i lokalerna i tid.

Fimpec i projektet på Arkadiagatan

Fimpec kom med i projektet hösten 2014 när saneringsprojektet började planeras. Fimpec har haft ansvaret för att agera som byggherrens intressebevakare som över lag leder projektet och styr projekteringen. På grund av projektets karaktär har projektet levt en hel del under projektets gång. Man har alltså dragit nytta av Fimpecs erfarenhet av att hantera stora helheter och föränderliga situationer.

I projektet har det varit viktigt att beakta beställarens specialkrav på fastighetsplaceringsverksamheten. För detta ändamål har Fimpec gjort en mängd olika kalkyler och rapporter till stöd för byggherrens investeringsbeslut och på det sättet har kundens behov kunnat uppfyllas väl.

Läs dessa härnäst