Fimpec svarar för Owner’s Engineering-tjänsterna i Lounavoima Oy:s ekokraftverk i Salo

Fimpec (CTS Engtec) har valts som ansvarig för Owner’s Engineering-tjänsterna i det ekokraftverk som Lounavoima Oy låter bygga i Salo. CTS Engtec är expert i ekokraftverksprojektet samt säkerställer tillräckliga expertresurser för projektet.

Lounavoimas ekokraftverk producerar lokal energi av brännbart avfall som inte går att återvinna och dimensioneringen enligt miljötillståndet för anläggningen är 120 000 t/a, vilket motsvarar en effekt på cirka 44 MW. Anläggningen producerar 180–190 GWh/a fjärrvärme och cirka 62 GWh/a el. Lounavoimas ekokraftverk använder rosterteknik som uppfyller framtidens utsläppskrav.

Fimpec (CTS Engtec) har ett omfattar Owner’s Engineering-avtal. Bolaget agerar som ägarens representant och övervakar utrustningsleveranser, projektering samt sammanpassar anläggningsbyggandet och gränssnitten. Projektet lyckas när man är lyhörd för kundens intressen och mål samt utför kvalitetskontroll av utrustningsleverantörens och entreprenörernas tidsplan och tekniska specifikationer. En krävande del av CTS Engtecs arbete är hanteringen av gränssnitten mellan de olika delområdena.

Juha Kemppi, försäljningsdirektör på CTS Engtec, var med vid grundstensläggningen av ekokraftverket och ger en bakgrund till projektet.

”I ett dylikt projekt är en viktig del av vårt arbete att omsorgsfullt gå igenom utrustningsleverantörernas preliminära och slutgiltiga dokument. Vi var med i projekteringen av Ekokems avfallsförbränningsanläggning åren 2010–2012, vilket var en bra referens som stödde vår breda erfarenhet inom energiindustrin. Vi har gedigen erfarenhet av eldistributionsnät samt av el- och automationsprojektering.”

CTS Engtecs roll: Owner’s Engineering
Projektet varaktighet: 2019–2021
Produktionskapacitet: 120 000 t/a, ca 44 MW

Läs dessa härnäst